Πολιτική απορρήτου

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του inkjection-shop.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του inkjection-shop.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα inkjection-shop.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του inkjection-shop.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα inkjection-shop.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997

Χρήση Cookies

Τα cookies είναι πληροφορίες που μεταφέρει μια ιστοσελίδα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για σκοπούς τήρησης αρχείου. Τα cookies μπορούν να κάνουν μια ιστοσελίδα πιο χρήσιμη με την προσωποποίηση πληροφορίων για τους επισκέπτες και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις τους στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση των cookies αποτελούν πλέον πρότυπο στον χώρο του διαδικτύου, και πολλές μεγάλες ιστοσελίδες τα χρησιμοποιούν για να παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες για τους πελάτες τους. Είναι πολιτική μας να χρησιμοποιούνται cookies μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

Να σας αναγνωρίσουμε
Να διαμορφώσουμε την ιστοσελίσα μας με βάση τις επιθυμίες σας
Για να βελτιώσουμε την πλοήγησή σας
Οι περισσότεροι browsers είναι αρχικά ρυθμισμένοι να δέχονται cookies. Αν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να απορρίπτει τα cookies. Ωστόσο, δεν θα είστε σε θέση να επωφεληθείτε πλήρως από την ιστοσελίδα μας.

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies για καλύτερη κατανόηση των μοντέλων πλοήγησης των πελατών και επισκεπτών. Ωστόσο, καμία από τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτής τεχνολογίας δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.